2008, Nagrade i stipendije :

2008. Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Dekanova nagrada

Povezani radovi:

Bibliografija: