Jasminka Babić: ST-20’06-VŽ (foreword to exhibition catalogue), Vila Oršić, Varaždin, December 2006.Jasminka Babić: ST-20’06-VŽ (predgovor katalogu izložbe), Vila Oršić, Varaždin, prosinac 2006.