Zagreb, Trg bana Jelačića, Globalna slika, sa Daliborom Martinisom