Prezentacija projekta: Vjerujte mi vjerujem vam, dijalog između države i građana.

Stairischer Herbst Festival
Truth Is Concrete Marathon Camp
26.9.2012. 18:00h
White box presentation space
Mihael Giba jedan je od ovogodišnih stipendista Sterischer Herbst festivala u kampu “Truth Is
Concrete” te će tamo prezentirati svoj projekt “Vjerujte mi vjerujem vam”. Riječ je o projektu koji je
bio izložen u Ljubljani u ožujku 2012. godine, a bavi se temom dijaloga i povjerenja građana prema
političarima. Također od srijede jedan od radova iz serije “Vjerujte mi vjerujem vam” može se
pogledati u sklopu projekta “The Piracy Project” u kampu festivala.
Više o festivalu: http://www.steirischerherbst.at
Više o kampu: http://www.truthisconcrete.org
Više o The Piracy Project: http://www.andpublishing.org/projects/and-the-piracy-project/
Više o autoru i projektu: http://www.mihaelgiba.com/hr

Javne prezentacije:

Bibliografija: